Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

I. Kto jest administratorem danych osobowych  digitalnie.pl?

Administratorem danych osobowych serwisu digitalnie.pl (dalej Administrator) jest:

METADATA Marcin Makowski
NIP: 7393330234
REGON: 280569042

Działalność wpisana do CEIDG.

II. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na digitalnie.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika digitalnie.pl.

W ramach digitalnie.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach digitalnie.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych digitalnie.pl;

W szczególności wykorzysytwane są cookies usługi Google Analytics oraz Clicky

III. digitalnie.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta digitalnie.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z digitalnie.pl. Dane dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na digitalnie.pl

IV. Google Analytics oraz Clicky (cookies)
Google Analytics oraz Clicky wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez digitalnie.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google oraz Clicky gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google oraz Clicky może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google lub Clicky.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

V. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez digitalnie.pl i mailchimp.com

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, digitalnie.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa digitalnie.pl
digitalnie.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania digitalnie.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://digitalnie.pl/cookie-policy/.

VIII. Kontakt
digitalnie.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym e-mailem kontakt@digitalnie.pl